"VPS זריז (SSD)" package features

שרת וירטואלי זריז ומהיר מאד, עושה שימוש בדיסקים SSD סופר מהירים ללא חלקים נעים, לשימוש במערכות זמן אמת ובכל יישום קריטי אחר הדורש זמני תגובה גבוהים מאד של השרת.


Period 1

Obligation 0

Setup fee

Our Price 370

Notes ניתן להתקין גם מערכות הפעלה שאינן ברשימה או מערכת הפעלה שלך שאתה תספק, במידה ונדרש אנא ציין בקשתך בטופס, ללא עלות התקנה! רוחב הפס ללא הגבלת תעבורה! דיסקים SSD עם מהירות קריאה וכתיבה מהירים פי 10 מדיסק ממוצע רגיל!Virtual Server VPS זריז (SSD) package