"VPS בהתאמה אישית" package features

בנה את השרת הוירטואלי שלך כמו שאתה צריך ורוצה, התאם אותו בדיוק למפרט ולתקציב הרצוי לך!


Period 1

Obligation 0

Setup fee

Our Price 99

Notes ניתן להתקין גם מערכות הפעלה שאינן ברשימה או מערכת הפעלה שלך שאתה תספק, במידה ונדרש אנא ציין בקשתך בטופס, ללא עלות התקנה! רוחב הפס ללא הגבלת תעבורה! אם נדרשת לך תצורת שרת שאינך מצליח ליצור בטופס זה אנא פנה אלינו ונספק לך את השרת עם המפרט הנחוץ לך.Virtual Server VPS בהתאמה אישית package