"מארז בינוני" package features

אחסון שרת במארז בינוני 3U או 4U


Period 1

Obligation 0

Setup fee 260

Our Price 770

Notes אחסון שרת במארז 3U-4U עם רוחב פס מוקצה ללא הגבלת תעבורה!Dedicated Server hosting מארז בינוני package