"מספר שרתים" package features

אחסון של מספר שרתים לפי הצרכים שלך, עם הקצאת מקום של החל מ 3U בארון ועד כמה שנדרש! כולל אפשרות להשכרת חצי ארון, ארון שלם ועוד!


Period 1

Obligation 0

Setup fee 260

Our Price 800

Notes אחסון מספר שרתים כולל שירותי מתג (switch) עם רוחב פס מוקצה ללא הגבלת תעבורה! גודל מארז מציין גודל המקום שיוקצה לשרתים שלך בארון השרתים, תוכל לעשות שימוש במקום זה בארון כראות עיניך!Dedicated Server hosting מספר שרתים package