"אחסון מתקדמים" package features

חבילת אחסון אתרים מתקדמים


Server type websites

IP addresses 1

Websites 1

FTP accounts 1

Email Accounts 15

Size each mailbox 35

Databases 1

Period 1

Obligation 1

Setup fee

Our Price 79

Notes אחסון אתר 500MBWebsites hosting אחסון מתקדמים package