"VPS בסיסי" package features

שרת וירטואלי בסיסי מתאים למרבית היישומים.


Period 1

Obligation 0

Setup fee

Our Price 120

Notes ניתן להתקין גם מערכות הפעלה שאינן ברשימה או מערכת הפעלה שלך שאתה תספק, במידה ונדרש אנא ציין בקשתך בטופס, ללא עלות התקנה! רוחב הפס ללא הגבלת תעבורה!Virtual Server VPS בסיסי package